The Rider-Fashion Reupholstering Thermopile - There We Are

Hjälp med att hitta ett jobb

Coachning innebär att man får hjälp med något. Till exempel om man ska söka jobb men man vet inte riktigt hur man ska gå till väga eller hur man ska göra så kan man få en coach som hjälper en med detta. Så det är ju riktigt bra det måste jag säga. För det är ju en hel del som inte riktigt vet hur de ska göra för att söka jobb. Och det är ju väldigt viktigt att man hittar ett jobb så att man kan försörja sig. Det är väldigt viktigt.